คู่มือสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30673

260฿

รหัสสินค้า: KP-30673 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน 4 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30673
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การจัดทำแผนองค์กร                                       *การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                          *ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                     *ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ                                                                                *ความรู้ด้านการเงิน                                                                                                  -เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน ชุดที่ 1.                                                            -เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน ชุดที่ 2                                                              -เจาะข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงาน ชุดที่ 3.                                                             -เจาะข้อสอบการบริหารธุรกิจ                                                                             -เจาะข้อสอบด้านการเงิน