คู่มือสอบนักบัญชี การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31540

270฿

รหัสสินค้า: KP-31540 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักบัญชี การประปานครหลวง (กปน.) ปี 2561 BC-31540
สารบัญ
*มาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                                                                     *การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                                                         *การวิเคราะห์รายการในงบการเงิน                                                                                    *การบัญชีต้นทุน                                                                                                         *การจัดทำบัญชีตามความรับผิดชอบ                                                                                  *ต้นทุนมาตรฐาน                                                                                                        *การจำแนกต้นทุน (การวิเคราะห์พฤตกรรมต้นทุน)                                                                 *จรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                                           *เจาะข้อสอบ วิเคราะห์งบการเงิน                                                                                *เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                   *เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                   *เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                   *เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                   *เจาะข้อสอบ นักบัญชี ชุดที่ 5.