คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33681

320฿

รหัสสินค้า: KP-33681 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ ปี 2562 BC-33681
สารบัญ
*สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 1. *สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 2. *สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 3. *สรุปเหตุการณ์ทั้้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 4. *หัวข้อเรื่องที่นิยมใช้ในข้อสอบ **ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป *ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ปี 2557 *ข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ ปี 2557 *ข้อสอบวิชาความรู้ต่างประเทศปี 2557 *ข้อสอบความรู้สำหรับนักการทูตปี 2557 *ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2554 *ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2553 *ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2552 *ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปรวม 4 ส่วน ปี 2550 *ข้อสอบวิชาภาษาไทย *ข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ ปี 2547 *ตัวอย่างแนวข้อสอบเพิ่มเติม *แนวข้อสอบวิชาการใช้ภาษาอังกฤษ **ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง *ข้อสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 1. *ข้อสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 2. **วิชาความรู้สำหรับนักการทูต *ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ *ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ *ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายระหว่างประเทศ *ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ *แนวข้อสอบวิชาความรู้สำหรับนักการทูต *ข้อสอบความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ชุดที่ 1. *ข้อสอบความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ชุดที่ 2. พร้อมเฉลยคำตอบ

คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ เล่ม 1 ออกใหม่ปี 2561 BC-31441

320฿

รหัสสินค้า: KP-31441 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบนักการทูตปฏิบัติการ กระทรวงการต่างประเทศ  เล่ม 1 ออกใหม่ปี 2561 BC-31441 ประกอบด้วยสรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ  ๆ ท้้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเจาะข้อสอบและเนื้อหาและเทคนิคการตอบภาษาอังกฤษ และกฎหมาย
สารบัญ
✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 1 ✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 2 ✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 3 ✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 4 ✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 5 ✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 6 ✰ สรุปเหตุการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อัพเดท ชุดที่ 7 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ✰ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1 ✰ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2 ✰ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3 ✰ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4 ✰ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5 ✰ ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6 ✰ ข้อสอบ วิชาภาษาไทย แนวข้อสอบ วิชาการใช้ภาษาอังกฤษ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้ภาษาต่างประเทศ เทคนิคการตอบเรียงความ ย่อความแปลความ ✰ ข้อสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 1 ✰ ข้อสอบ ความรู้ภาษาต่างประเทศ ชุดที่ 2 วิชา ความรู้สำหรับนักการทูต ✰ ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ✰ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ✰ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ✰ ความรู้เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ แนวข้อสอบ วิชาความรู้สำหรับนักการทูต ✰ ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ชุดที่ 1 ✰ ข้อสอบ ความรู้สำหรับนักการทูต จากสนามจริง ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยคำตอบ ✰ ศัพท์คำย่อทางการทูต