คู่มือสอบช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30710

260฿

รหัสสินค้า: KP-30710 หมวดหมู่:

รายละเอียด

คู่มือสอบช่างไฟฟ้า 3 การประปาส่วนภูมิภาค ใหม่ปี 2561 BC-30710
สารบัญ
*ประวัติการประปา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่                                                              *ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า                                                                                           *ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุม และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ ของครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า                                                                                        *การจัดทำแบบแปลนระบบไฟฟ้า                                                                                     *มอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                         *ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                                -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                                    -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                                    -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                                     -เจาะข้อสอบ ช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.