คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                         *ความรู้ในการสำรวจ การออกแบบ การคำนวณโครงสร้าง                                                                   *งานถอดแบบ และประมาณราคา                                                                                     *ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                      *ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                 *การวิเคราะห์ข้อมูลน้ำฝน และอุทกวิทยา                                                                             *ความรู้ในการวิเคราะห์ ศึกษาความเหมาะสม และการวางโครงการ                                               *ความรู้ทั่วไปด้านการชลประทาน                                                                                     *การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                                *การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                                *แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                          *แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        *แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     *แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                             *แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                      *แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                            *รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา