คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภากาชาดไทย ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภากาชาดไทย ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย *หลักวิชาการวิทยาศาสตร์                                                                                              *ความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                                                          *ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา                                                                                            *ความรู้ด้านจุลชีววิทยา                                                                                                           *ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                                               *ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ                 *ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005                                   *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี                                                                               *แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์                                                                               *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.                                                                      *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                             *แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5.