คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต  ปี 63

270฿

รายละเอียด

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพสามิต กรมสรรพสามิต  ปี 63 รูปเล่ม : เป็นเล่มเย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                        *พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                            *แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                            *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                             *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 3.                                                                              *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                 *แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 3.                                                    *ข้อบังคับกรมสรรพสามิตว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552                                  *แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                *แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน                                                          *เทคนิคการสอบสัมภาษณ์