Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 342 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาที่ดิน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* ความรู้เบื้องต้นด้านงบประมาณและการเงินการบัญชี

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบการเงินการบัญชี 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top