Sale!

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) กรมการขนส่งทางบก ปี 67

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) กรมการขนส่งทางบก ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 327 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557

* กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558

* กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

* กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารพ.ศ. 2557

* พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top