Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างทุนหมุนเวียน) กรมท่าอากาศยาน ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างทุนหมุนเวียน) กรมท่าอากาศยาน ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 322 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการพัสดุ

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top