Sale!

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมประชาสัมพันธ์ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 293 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562

* ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

* ความรู้ด้านการสำรวจงานก่อสร้างอาคาร

* กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง

* การปฏิบัติงานก่อสร้าง

* งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบช่างโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบช่างโยธา ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top