Sale!

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบพนักงานประจำสำนักงาน กรมสรรพสามิต ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

* แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน

* การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ

* การประสานงาน

* หลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบด้านงานธุรการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top