Sale!

คู่มือสอบเศรษฐกร สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเศรษฐกร สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 321 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์จุลภาค

* เศรษฐศาสตร์มหภาค

* การเงิน การคลังและเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินทุน โครงสร้างเงินทุน

* การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน

* ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* พฤติกรรมการตัดสินใจกับการลงทุนและการบริโภค

* อุปสงค์และอุปทาน

* คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์

* ความรู้ด้านงบประมาณ

* แนวข้อสอบการเงินการคลัง

* แนวข้อสอบภาษี

* แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top