MGT3102 / GM306 เจาะเกราะการภาษีอากร (อัตนัย) (2/66)

70฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
MGT3102 / GM306 เจาะเกราะการภาษีอากร (อัตนัย)
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 2/66 
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด 
บรรยายโดย ผศ.มนตรี ออกสอบ 2ข้อ
บรรยายโดย ศ.ดร.ปิยะฉัตร ออกสอบ 2 ข้อ
♥ ข้อสอบจริงออกสอบเป็นอัตนัย 4 ข้อในแต่ละข้อ อาจจะมีข้อย่อย 2-4 ข้อย่อย
♥ เอกสารชุดเตรียมสอบมีทั้งหมด 15 ข้อ

น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top