KP-5056 เฉลย MGT3401 / GM322 การจัดการความรู้

70฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

คำอธิบาย

เฉลยภาคล่าสุด 1/62 : S/60 : 1/59 
แนวข้อสอบ ข้อเขียน (อัตนัย) ข้อสอบมี 4 ข้อ
อธิบายคำตอบโดยละเอียดทุกภาค
เข้าใจง่าย อ้างอิงคำตอบจากตำราเรียนเล่มล่าสุด และแจ้งหน้าที่ใช้อ้างอิง

*
*
*
*
*
* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์
*
*
*
*
*

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg