Sale!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รหัส 104) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน รหัส 104) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 67 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 294 หน้า
สารบัญ
•วิชาคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2. •วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2. •วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบคำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบโครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation ) •วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้ด้านการทหารของไทย

* ค่านิยมคนไทย

* แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและการทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top