Sale!

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 66

230฿270฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 272 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมควบคุมมลพิษ

* พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

* หลักวิชาการวิทยาศาสตร์

* ความรู้พื้นฐานทางเคมี

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

* ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม

* การวางแผน การจัดการและบริหารด้านสิ่งแวดล้อม

* ระบบมาตรฐานระดับสากลตามมาตรฐาน ISO 17025

* ระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

* การจัดการห้องปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยและการจัดการสารเคมี

* การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)

* การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในปัจจุบัน

* หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์( SEA) และความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA

* แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบด้านสิ่งแวดล้อม

* แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานทางเคมี

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top