Sale!

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (กลุ่มที่ 3 นายทหารกิจการพลเรือน) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายทหารสัญญาบัตร (กลุ่มที่ 3 นายทหารกิจการพลเรือน) กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 321 หน้า
สารบัญ
• วิชาคณิตศาสตร์

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3. •วิชาภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3. •วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3. •วิชาความรู้ทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

* ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

* ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี •วิชาเฉพาะตำแหน่ง

* แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

* หลักและทฤษฎีการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top