Sale!

คู่มือสอบนายช่างโยธา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 66

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบนายช่างโยธา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 309 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ

* ความรู้ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี

* การออกแบบและคำนวณโครงสร้างเบื้องต้น

* ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ

* การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* การประมาณราคาค่าก่อสร้าง

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง

* ความรู้ด้านการสำรวจงานก่อสร้างอาคาร

* กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง

* การปฏิบัติงานก่อสร้าง

* งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Autocad

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD

* รวมแนวข้อสอบนายช่างโยธา

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top