Sale!

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-378

238฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 66 BB-378 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 295 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของระบบสุขภาพ

* ความรู้เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

* ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข 2566 •ความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านสาธารณสุข -อนามัยชุมชน -ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ -ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุมโรค -การจัดการระบบสุขภาพชุมชน -การบริหารงานสาธารณสุข -อนามัยสิ่งแวดล้อม -อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน – การรักษาพยาบาลเบื้องต้น (การปฐมพยาบาล) – การส่งเสริมสุขภาพ – สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ -พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบหลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสาธารณสุข ชุดที่ 3. 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top