Sale!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ปี 66

247฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 332 หน้า
สารบัญ

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความรู้ด้านงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบบริหารงานทั่วไป

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top