Sale!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 66

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจ้าท่า ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 306 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* ความรู้เกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์และสถิติ ชุดที่ 2.

* ความรู้เกี่ยวกับงานสถิติ

* การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล

* การใช้ประโยชน์ข้อมูลสถิติ

* การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

* การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบสถิติ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top