MGT3101 / GM419 เจาะเกราะการจัดการเชิงกลยุทธ์ (1/66)

70฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
MGT3101 / GM419 เจาะเกราะการจัดการเชิงกลยุทธ์
∞ ใช้เฉพาะสอบ  ภาค 1/66
ชุดเจาะข้อสอบจากคำบรรยายภาคล่าสุด
♥ ข้อสอบจริงออกสอบเป็นอัตนัย 4 ข้อ
♥ เอกสารชุดเตรียมสอบมีทั้งหมด 14 ข้อ
น้ำหนัก ไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top