Sale!

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 66

250฿290฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 66 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน) จำนวนหน้า : 305 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

* ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค 

* อุปสงค์และอุปทาน 

* กลไกตลาดและระบบราคา 

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ 

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร 

* ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร 

* แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบเศรษฐกร ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top