Sale!

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ปี 66 BB-279

240฿280฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก ปี 66 BB-279 รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว จำนวนหน้า : 287 หน้า
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก 

* แนวข้อสอบความสามารถด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล 

* พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

* แนวข้อสอบ พ.รบ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2557

* การประกอบการขนส่ง การขนส่งและคมนาคม

* การดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ และใบอนุญาตผู้ควบคุมยานพาหนะทุกประเภท 

* การส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการขนส่ง 

* การตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนให้เป็นไปตามกฎหมาย 

* เริ่มใช้แล้ว!!!!!  9 มกราคม 2566 ระบบตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ

* รวมแนวข้อสอบ นักวิชาการขนส่ง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

รูปแบบการจัดส่ง

,

Scroll to Top