คู่มือสอบพนักงานบริการ ศูนย์การทหารม้า ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานบริการ ศูนย์การทหารม้า ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับศูนย์การทหารม้า 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ภาษาไทยชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่1 

* แนวข้อสอบ ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่2. 

* แนวข้อสอบ ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่3. 

* แนวข้อสอบ ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดที่3. 

* แนวข้อสอบ เกี่ยวกับอาเซียน

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ 

* ความรู้ด้านการประสานงาน 

* ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน 

* แนวข้อสอบงานบริการ 

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ 

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ 

* แนวข้อสอบงานธุรการ 

* ความรู้เกี่ยวกับการทหารของไทย

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                                                  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,