คู่มือสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน
สารบัญ

*

* คณิตศาสตร์

* ตรีโกณมิติและการประยุกต์                                                                                   

* ฟังก์ชัน

* เวกเตอร์ 

* พีชคณิต 

* เรขาคณิตวิเคราะห์ 

* การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ

* ความน่าจะเป็น 

* อนุกรม

* การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

* การแจกแจงปกติ 

*

* ฟิสิกส์

* จลศาสตร์พลศาสตร์งานและพลังงานกลศาสตร์ 

* คลื่น 

* ไฟฟ้า

*

* ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Structure

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Conversation 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary 

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ReadingComprehension

* รวมข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                                              

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,