คู่มือสอบนักบัญชี การเคหะแห่งชาติ  ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักบัญชี การเคหะแห่งชาติปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ                                                                             

* แนวข้อสอบ ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม

* หลักการบัญชีทั่วไป 

* ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน

* การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน 

* ความรู้ด้านการเงินการธนาคาร 

* แนวข้อสอบ นักบัญชีชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักบัญชีชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักบัญชีชุดที่ 3.  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,