คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 65

230฿270฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านเศรษฐศาสตร์) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

* เศรษฐศาสตร์จุลภาค

* เศรษฐศาสตร์มหภาค

* การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์

* แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์จุลภาค

* แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ทั่ว ไป

* การบริหารจัดการโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมินประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน

* การวิเคราะห์นโยบาย

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,