ตำราราม GER1011(L) GER1001(L) GN101)(L) 63016 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 ผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์

81฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิมพ์ครั้งที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย

บทที่ 1 พยัญชนะและสระ

บทที่ 2 จำนวน การบอกวันที่และเวลา

บทที่ 3 คำสรรพนามและการกระจายคำกริยา “เป็น อยู่ คือ และ มี ”

บทที่ 4 การกระจายคำกริยาและการตั้งคำถามที่ขึ้นต้นด้วย W – Fragen

บทที่ 5 คำถามแบบตอบรับหรือปฎิเสธ

บทที่ 6 คำแสดงความเป็นเจ้าของและเพศในภาษาเยอรมัน

บทที่ 7 รูปเอกพจน์และพหูพจน์

บทที่ 8 คำนำหน้านามแบบชี้เฉพาะและไม่ชี้เฉพาะ

บทที่ 9 การปฏิเสธด้วย nicht และ kein

บทที่ 10 คำกริยาที่แยกจากกัน

บทที่ 11 รูปประธานและกรรมตรงในประโยค

บทที่ 12 การใช้ประโยคคำสั่งหรือขอร้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg