ตำราราม LAW3032 (LAW3132) 57213 ปัญหาในกฎหมายอาญา(รศ.นพพงษ์ จูห้อง)

59฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ข้อความเบื้องต้น

บทที่ 2 การกระทำ

บทที่ 3 กระทำโดยเจตนา

บทที่ 4 การพยายามกระทำความผิด

บทที่ 5 ความสำคัญผิด

บทที่ 6 กระทำโดยพลาด

บทที่ 7 กระทำโดยประมาท

บทที่ 8 กระทำโดยไม่เจตนา

ปีที่พิมพ์:2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.