ตำราราม LAW3135 (LAW3035) 63124 การสืบสวนและสอบสวน รศ.ประโมทย์ จารุนิล

75฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

บทที่ 2 หลักการสืบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป

บทที่ 3 หลักการสอบสวนคดีอาญาเบื้องต้นทั่วไป

บทที่ 4 บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน

บทที่ 5 คำร้องทุกข์

บทที่ 6 คำกล่าวโทษ

บทที่ 7 อำนาจพนักงานสอบสวนและการทำความดีเห็นทางคดีเมื่อการสอบสวนเสร็จแล้ว

บทที่ 5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการสืบสวน

บทที่ 6 การรวบรวมและพิจารณาพยานหลักฐานเกี่ยวกีบการพิสูจน์การตายของบุคคล การฆาตกรรม การฆ่าตัวตาย และอุบัติเหตุ

บรรณานุกรม

ปีที่พิมพ์:2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg