คู่มือสอบวิศวกร 6 (ฝ่ายการช่างโยธา ) การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกร 6 (ฝ่ายการช่างโยธา ) การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย 

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                   

* พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 

* การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง

* งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 

* การประมาณราคา

* การควบคุมงานก่อสร้าง

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 

* แนวข้อสอบ การสำรวจ 

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง 

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน   

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,