คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเปทข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ประมวลรัษฎากร

* ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี

* มาตรฐานการสอบบัญชี

* การจัดทำรายงานทางการเงิน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

* ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

* มาตรฐานการสอบทาน

* มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น

* มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง

* ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 2.     .

* แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบการบัญชี

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,