คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์ Internet และ Social Media

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

* ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

* แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข่าว

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนงานโครงการ

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,