คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี+จุลชีววิทยา) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี+จุลชีววิทยา) การประปาส่วนภูมิภาค ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา การคำนวณความมีเหตุผล

* แนวข้อสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

* ความรู้ด้านเคมีประยุกต์

* ความรู้ด้านจุลชีวะประยุกต์

* ความรู้ด้านคุณภาพน้ำ

* ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและห้องปฏิบัติการ

* ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเคมี

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านจุลชีวิทยา         

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,