คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* การเขียนหนังสือติดต่อราชการ

* ระบบการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม

* ความรู้ด้านการเงินและการบัญชี

* ความรู้ด้านงานพัสดุ

* ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร

* การบริหารสำนักงานสมัยใหม่

* การจัดงานพระราชพิธีและรัฐพิธี

* ความรู้ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

* การประสานงานและการบริหารจัดการภายในองค์การ  «แนวข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ  «แนวข้อสอบ การเงินและบัญชี  «แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ  «แนวข้อสอบ งานธุรการ  «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน  «แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.  «แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.  «แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.  «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,