คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายอินทราเน็ต

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ

* ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* วงจรการพัฒนาโปรแกรม

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management)

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5.

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,