คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 BC-36699

250฿261฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36699 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 64 BC-36699 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร

* ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร (ที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆ)

* พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ. 2560

* พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530

* กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร พ.ศ. 2552

* กฎกระทรวงการกำหนดและการใช้ราคาศุลกากร พ.ศ. 2560

* กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* นโยบายต่างประเทศ

* เขตการค้าเสรี

* ราคาศุลกากร

* ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterms 2010)

* แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

* การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking

* ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552

* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการศุลกากร ชุดที่ 2.

* รวมแนวข้อสอบ ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,