คู่มือสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานบริการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความปลอดภัยในการทำงาน

* คู่มือการปฏิบัติการลดการใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2547

* การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 (เฉพาะการรับ-ส่ง หนังสือราชการ)

* ความรู้เกี่ยวกับการประชุม การจัดห้องประชุม และการจัดเลี้ยง

* ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอุปกรณ์สำนักงาน

* ความปลอดภัยในการทำงานภายในสำนักงาน

* ความรู้เกี่ยวกับการบริการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* ความรู้ด้านการจัดเก็บเอกสาร

* การจัดทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

* ความรู้เกี่ยวกับ หนังสือราชการ การรับ-ส่ง ลงทะเบียน

* แนวข้อสอบงานบริการ

* แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,