คู่มือสอบนายช่างชลประทาน พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนายช่างชลประทาน พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

* พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น

* การเขียนแบบวิศวกรรม

* การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

* การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

* วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

* การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง

* การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

* หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น

* หลักการชลประทานเบื้องต้น

* หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด

* แนวข้อสอบ การออกแบบ

* แนวข้อสอบ การสำรวจ

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,