สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มิ.ย. 2564

“สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 มิ.ย. 2564

สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี)

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม

ด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๕ (จังหวัดอุบลราชธานี) จะดำเนินการสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๓ เพื่อเข้าทำงานในสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๒) แห่งระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการบริหารราชการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ (๑) (ง) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) (ชั้น ๓) อำเภอเมืองนครนพม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 2 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042511737

ดาวน์โหลดไฟล์ “สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สตง.