คู่มือสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,