คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

* พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

* ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

* ความรู้ด้านการทำข่าว การเขียนข่าว

* การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel , PowerPoint , Internet)

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,