หนังสือ เตรียมสอบข้าราชการ เเละพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 3

311฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น สรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ เก็งข้อสอบตรงจุด

  • สารบัญ
  • Part 1 ความรู้ ความสามารถทั่วไป
    Part 2 ความรู้ ด้านภาษาไทย
    Part 3 ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
    Part 4 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
    Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg