KP-2076 สอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค ก. หลักสูตรใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2076 สอบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ รวมข้อสอบเก่า กว่า 1,500 ข้อ ภาค ก. หลักสูตรใหม่ล่าสุด

 

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2560
จำนวน: 249 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการตำราทอง