KP-1966 สอบท้องถิ่น คู่มือ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ.,

295฿

คำอธิบาย

KP-1966 สอบท้องถิ่น คู่มือ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป อบต., เทศบาล, อบจ.,

 

พิมพ์เมื่อ มิถุนายน 2560
จำนวน: 630 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มแบบไสกาว A4
คู่มือ หนังสือแนวข้อสอบ

 

ราคา 295 บาท
จัดทำโดย OPINION