กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน หลักและทฤษฎีการสอบสวน จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช

247฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

กลยุทธ์ศึกษาและคู่มือปฏิบัติงาน หลักและทฤษฎีการสอบสวน จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์ พล.ต.ต. ดร. จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
สารบัญ
บทที่ 1 หลักทั่วไปและระดับการรับฟังชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
บทที่ 2 หลักเกณฑ์การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน
บทที่ 3 ทฤษฎีการสอบสวน
บทที่ 4 บทสรุป
ภาคผนวก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg