กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์

342฿

คำอธิบาย

กฎหมาย วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564)
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ปีที่พิมพ์: มกราคม 2564
จำนวนหน้า: 543 หน้า
ขนาด : 18.5×26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
สารบาญ
การบรรยายฟ้อง
การตรวจคำฟ้อง
การไต่สวนมูลฟ้อง
แก้ไขคำฟ้องคำให้การ
โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัด
คดีมีมูลให้ประทับฟ้อง
คำสั่งมีมูลย่อมเด็ดขาด
การเรียกสำนวนการสอบสวนมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง
การพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผย
การสืบพยานเด็ก
การตั้งทนายให้จำเลย
การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยาน
โจทก์มีหน้าที่นำสืบก่อน
จำเลยให้การรับสารภาพ
การอ่านคำพิพากษา
ทำการคำพิพากษา
คำพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษ
รูปแบบคำพิพากษา
การแก้ไขคำพิพากษา
คำพิพากษาต้องไม่เกินคำขอ
อุทธรณ์
คดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง
การรับรองอุทธรณ์
คดีที่อุทธรณ์แต่ข้อกฎหมาย
ข้อกฎหมายที่อุทธรณ์ได้
คำสั่งระหว่างพิจารณา
กำหนดเวลายื่นอุทธรณ์
อุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์
การส่งสำเนาอุทธรณ์
ถอนอุทธรณ์
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
อำนาจศาลอุทธรณ์
เพิ่มเติมโทษจำเลย
เหตุลักษณะคดี
ฎีกา
คดีต้องต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218
คดีต้องต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 219
คดีต้องต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 220
คดีต้องต้องห้ามฎีกาตามมาตรา 219 ตรี
การรับรองฎีกา
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา
การบังคับคดีตามคำพิพากษา
ค่าธรรมเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg