หนังสือ ข้อผิดพลาด ของ นักกฎหมาย-ทนายความ และวิธีแก้ไข

360฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ข้อผิดพลาด ของ นักกฎหมาย-ทนายความ และวิธีแก้ไข ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg